CZAJKA - Marcin Zegarek

Ekspertyzy środowiskowe
Ekspertyzy rolnośrodowiskowe
Ekspertyzy na potrzeby termoizolacji
Badania terenowe: nietoperze, ptaki, płazy.
Budki lęgowe - instalacja, doradztwo.